Art > 'Economy/Travel' Series 2010

Porschia
Porschia
Mixed Media
2010

"I will thank you to
keep those furtive advances
to yourself.

Best,
Porschia"

Emu